Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

23.01.2009 г.

План

Де юре проектът стартира. И въпреки че има редица формални и административни ангажименти, които отнемат значително време и енергия (една от лошите страни на проектното финансиране), аз вече започнах да изпълнявам своя проектоплан. На първо време обработвам няколко крайно интересни и досега непознати официални документи, издадени от институции на османската държава. Проведох и разговори с наследници на малоазийски българи, които (особено единият) се оказаха учудващо полезни и лишени от патриотарски чувства. Едната среща беше дотолкова любопитна, че се замислям дали да не направя опит за реконструкция на премеждията на рода. Последното зависи от запазените документи и от спомените на останалите роднини.

А ето и проектопланът ми, който съм сигурен ще претърпи някои несъществени (надявам се) изменения: натиснете ТУК.

Другата задача, с която съм се заел и която е неизбежна предпоставка за по нататъшната ми работа, е събиране на библиография на турски език. Противно на разпространеното мнение, публикации има, макар и темата да си остава сравнително неизследвана от турските учени.

20.01.2009 г.

за контакт/contact

Ако имате въпроси, критики или предложения ще се радвам да ми пишете на:


In case you have questions or suggestions do not hesitate to contact me at:


... или като попълните формата / ... alternatively you could fill the form below

Име / Name
E-mail
Заглавие / Subject
Текст / Message
Приложение / Attach