Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

7.09.2010 г.

Изложба в Хасково / Exposition in Haskovo

На 2-ри септември екипът ни представи изложбата "Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов" в град Хасково. Експонатите ще бъдат достъпни за период от един месец в сградата на Регионален исторически музей - Хасково. Заповядайте!

афиш изложбаСъбитието стана възможно благодарение на Община Хасково, Тракийско дружество "Г. Сапунаров" и РИМ-Хасково. Сред материалите има и такива от второто теренно проучване, които биват показани за първи път. Изложбата беше открита от Георги Зеленгора и Константин Панайотов, като за съжаление аз бях ангажиран и не можах да присъствам.

По всяка вероятност след края на септември изложбата ще продължи да пътува из други градове на страната.

The exposition "Around Asia Minor" was presented in Haskovo on 2 September. The materials are going to stay in the building of the Regional Historical Museum - Haskovo till the end of the month. Visitors are welcome!

The event would not happen without the support of the Municipality of Haskovo, Thracian Society "G. Sapunarov" and RIM-Haskovo. Among the materials there were several from our second terrain research, which were presented for first time. As I was heavily occupied at this date the exposition was presented by my colleagues Georgi Zelengora and Konstantin Panayotov.

Most probably after the end of September the exposition will continue to travel to other Bulgarian towns.

25.06.2010 г.

Второ теренно проучване / Second Terrain Research

Имам удоволствието да обявя изключително успешното реализиране и на втората научноизследователска експедиция на територията на Р. Турция, в района на Северозападна Мала Азия. Проучването беше проведено на два етапа 4-17 и 23-25 май 2010 г. Концентрирахме се върху селища около градовете Бига и Гьонен, които не успяхме да посетим в рамките на първата експедиция през юли 2009 г.

Панайотов, Зеленгора, Шиваров
Благодарение на вече установените лични контакти, тази година екипът (отново Стоян Шиваров, Георги Зеленгора и Константин Панайотов) работи крайно интензивно и през първия период (4-17 май) обиколи общо 25 села и градове. Маршрутът на експедицията може да видите тук. Вторият етап (23-25 май) представляваше посещение на ежегодния събор в с. Коджа бунар.

Събраните сведения, етнографски и фолклорни материали както за малоазийските българи, така и за помаци, преселници от земите на днешни България и Гърция са несравнимо повече от миналата година. След кратка почивка и отхвърляне на други ангажименти започваме обработката им. Надявам се в най-скоро време да мога да представя първи систематизирани данни, аудио и видео записи.

Отчетът за извършената дейност е достъпен публично
и може да бъден видян тук. Затова няма да се впускам в излишни подробности, а само ще спомена, че екипът откри две напълно неизвестни селища на малоазийски българиБейкьой и Булгарлар (Булгаркьой) и установи категорично местоположението на популярното като Урумче селище. Актуализираната карта със селищата на малоазийските българи е достъпна тук. Лично аз като османист съм удовлетворен и от работата си в Дирекция „Османски архиви” на Р. Турция, тъй като издирих и заснех данъчен регистър от 19 в. за селищата Коджа бунар и Тойбелен.

Екипът изразява своята признателност за сърдечното отношение и оказаното ценно съдействие към колегите проф. Кемал Гьозлер и д-р Ашкън Коюнджу, към населението и местните власти на всички посетени селища, към консула на Р. България в Бурса г-н Евгени Василев.

I am glad to announce the successful completion of the second terrain research in Northwestern Anatolia. The expedition took place between 4-17 and 23-25 of May 2010. We (Stoyan Shivarov, Georgi Zelengora, Konstantin Panayotov) concentrated our efforts on the previously not visited settlements around the towns of Biga and Gönen.

Because of our excellent personal contacts created during first terrain study in July 2009 this time we were able to conduct our research in a much more intensive way than last year. During 4-17 of May our crew visited 25 villages and towns. The itinerary is shown here. Between 23-25 of May we visited the village of Kocapınar for the annual celebration (köy hayırı).

We were able to collect vast amount of information, ethnographic and folklore material both for the Anatolian Bulgarians and Pomaks, refugees from the current territories of Bulgarian and Greece. After a short break we are planning to systematize the collected data and start presenting it, along with some audio and video materials.

To keep it short I will just point out that we have discovered two previously unknown Bulgarian villages – Beyköy and Bulgarlar (Bulgarköy) and finally found enough evidence to localize the village known in Bulgarian historiography as Урумче (Urumche). These could be found on the map of the Bulgarian villages in Anatolia - here. Personally I am especially satisfied from my work at the Directorate of “Ottoman archives” in Istanbul, where I have found a tax register from 19th century for the Kocapınar and Töybelen villages.

We would like to express our gratitude for the warm attitude and invaluable help to our Turkish colleagues prof. Kemal Gözler and PhD. Aşkın Koyuncu, to the dwellers, muhtars and other local authorities in all the villages we visited and to Mr. Evgeni Vasilev, Bulgarian consul in Bursa.

  25.05.2010 г.

  Материали от изложбата / Photos from the exposition

  Вече може да видите в електронен вид фотографиите и някои други материали, включени в изложбата "Из Мала Азия. 110 г. след В. Кънчов". Експозицията беше представена в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София в периода 17 март - 01 април 2010 г.

  You could see online all the photos presented during our exposition (17 Mart - 01 April 2010) about the scientific expedition in Asia Minor - July 2009.

  16.04.2010 г.

  Българите в Албания / Bulgarians in Albania

  В плана на проекта беше предвидено и наемането на професионален екип за изготвяне на кратки документални филми, посветени на изследваните въпроси и/или държави. Първият подобен продукт е вече факт. Филмът озаглавен "Българите в Албания" може да бъде гледан напълно свободно ТУК (5 части) или ТУК.

  Тук искам много дебело да подчертая, че самият аз (Стоян Шиваров) нямам нищо общо със самото изготвяне на филма и не споделям авторовата, тази на режисьора или на сценариста интерпретация на фактите.

  Мой скромен, напълно непрофесионален и сглобен за четири нощи опит за представяне на работата ми на терен в Р. Турция (заедно с колегите Зеленгора и Панайотов) може да видите ТУК.


  One of the goals of the project was creating a professional documentary series for the research topics and/or for each of the countries. A professional producer and crew were hired and as a result the first such effort is completely ready. The title or the movie is "Bulgarians in Albania" and it could be watched HERE (5 parts) or HERE. Currently there are no English subtitles available, but i hope they will be ready soon enough.

  I (Stoyan Shivarov) would like to stress that i am not involved in any part of the creation of this movie nor I share the opinion and interpratations of the authors, script-writer or the director.

  My humble, completely unprofessional and created in 4 nights movie clip showing our (with my coleagues Zelengora and Panayotov) terrain work in Turkey is available HERE.

  13.04.2010 г.

  Арменска епитафия в Гьонен / Armenian Tombstone in Gönen

  Благодарение на колегата Арманд Басмаджиян от отдел "Библиотечна координация" в Националната библиотека мога да представя превод на епиграфски паметник на арменски език. Надписът открихме върху надгробна плоча, изложена в градския парк на град Гьонен. Отначало се заблудихме, че езикът е грузински, тъй като след 1878 г. в района се заселват много грузинци мюсюлмани, бежанци от Кавказ.

  Снимка на плочата може да видите ТУК, а ето и самият превод:

  Карапет ..... Акобян
  Когато цъфтях
  Аз като роза
  [От] корена ми изсуши
  Смъртта жестока
  Млад бях
  [Като] цвете пролетно
  Съкрати дните ми
  Пъхна ме в ковчег
  Но не плачете много вие
  Братя скъпи
  Исус е надеждата ми
  Няма да ме лиши той

  Род. 1868, Починал 1900

  My colleague Armand Basmadjian from Bulgarian National Library helped me with identification of a tombstone inscription, found in the central park of Gönen. The inscription is in Armenian language, which we took for Georgian at first, because many Muslim Georgian refugees from Caucasus settled in this region after 1878 war. Mr. Basmadjian also supplied me with translation (Bulgarian only).

  Photo of the tombstone could be found HERE.

  29.03.2010 г.

  Информация в медиите / Media coverage

  Списък с избрани публикации в медиите, които касаят дейността по проекта:
  Списък на публикации в електронните медии е достъпен и чрез youtube ТУК.

  * Публикуваните в медиите материали не отразяват задължително мнението и гледната точка на участниците в проекта.

  ** Моля, съобщете ми ако имате информация за нови публикации или ако някоя от връзките не функционира.

  A list with selected press releases:
  Some of the reports in the electronic media are also available on youtube - HERE.

  * The published materials do not necessarily correspond with the views of the participants in the project.

  ** Please, inform me whenever you have information on other press releases or if some of the links published is not longer operational.

  23.03.2010 г.

  Кратък филм за експедицията / Short Movie About the Terrain Research

  Макар и с леко закъснение успях да монтирам кратък филм за научноизследователската експедиция през юли 2009 г. Материалът допълва изложбата "Из Мала Азия. 110 г. след В. Кънчов" и вече е част от експозицията в Националната библиотека (можете да посетите изложбата до 5 април). Клипът е достъпен и през youtube - ТУК.

  Използвам случая и да изразя благодарности към следните лица и институции, помогнали за осъществяването на изложбата:

  д-р Румен Сребранов - автор на идеята за целия научен проект.
  Фонд "Научни Изследвания", към МОМН - за финансирането на проекта.
  доц. Валентин Гешев - за демократичното ръководене на проекта и за оказаната подкрепа.
  Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (НБКМ) - за любезното домакинство.
  "Драмаекспорт" в лицето на Кирил Байков - за безплатната работа по дизайна.
  д-р Веселка Тончева от Института по фолклор - за нотирането на записаните песни.
  Мария Личкова (НБКМ) - за безкомпромисната редакция на всички текстове.
  печатница ДТМ - за много отстъпки, професионализма и всестранно съдействие при печата на материалите.
  д-р Любомир Георгиев (НБКМ) - за многото полезни съвети.
  Ана Чехомска - за част от портретните снимки (най-хубавите) и затова, че винаги е до мен.

  Екипът иска да благодари специално и на местното население и общински власти в Гьонен за оказаното съдействие и приятелско отношение.

  И най-вече искам да благодаря на колегите Георги Зеленгора и Константин Панайотов и на себе си, затова че работихме повече от усилено, за да успеем да се справим толкова добре с бюджет от 1060 лв.


  I have managed to create a short movie about the scientific expedition in Asia Minor - July 2009. The video is part of the ongoing exposition in Bulgarian National Library, but is also available online HERE. As the subject of both the trip and exposition are Bulgarians and Pomaks there are only Bulgarian captions.

  I would also like to express my gratitude to following people and institutions which made this exposition possible:

  Rumen Srebranov - for the idea for the whole project.
  Bulgarian National Science Fund - for believing in our crew and financing the project.
  Valentin Geshev - for leading the project in such a democratic way.
  Bulgarian National Library (NBKM) - the kind host of the exposition.
  Dramaexport and Kiril Baykov - for making such great artwork for free.
  Veselka Toncheva (Institute of Folklore at BAS) - for song notations.
  DTM Advertising - for professional attitude and many discounts for various printing.
  Maria Lichkova (NBKM) - for editing our Bulgarian texts.
  Lubomir Georgiev (NBKM) - a valuable advisor in many aspects.
  Anna Ciechomska - she made the best portrait photos and is always by my side.

  We are especially grateful for the warm welcome, hospitality and cooperation to the local population and municipality of Gönen.

  And finally I would like to thank to Geogri Zelengora, Konstantin Panayotov and myself for working so hard in order to be able to make this exposition with total budget of 1060 BGN (530 EU).

  5.03.2010 г.

  Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов

  afish izlojbaОт 17 март в централното фоайе на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" можете да разгледате изложбата "Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов." Акцент са материалите, събрани по време на теренното проучване в Северозападен Анадол през 2009 г. в рамките на научноизследователския проект "Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България". Автори на изложбата са участниците в експедицията - Стоян Шиваров, Константин Панайотов и Георги Зеленгора. Вход свободен. Заповядайте!

  10.02.2010 г.

  Документи от турските архиви / Documents from the Turkish archives

  През лятото на 2009 г. посетих Главна дирекция архиви на Р. Турция и по-точно Републиканския архив в Анкара. В рамките на неколкодневната си работа там издирих и поръчах копия на 140 архивни eдиници, съдържащи над 600 единични листа, които касаят отношенията между България и Турция от първата четвърт на 20 век и по-конкретно - периода след Балканските войни и Първата световна. Сведенията за българските селища в Северозападен Анадол са твърде оскъдни, но на събитията в Тракия е обърнато сериозно внимание. От началото на тази година аз и колегата Севдийе Али от отдел "Ориенталски сбирки" на Националната библиотека започнахме обработката на този обемен материал, като на първо време подбрахме около 150 архивни единици, които ще анотираме подробно до края на настоящата 2010 г. Обработените материали ще излизат на порции като първите анотации можете да видите ТУК.

  In the summer of 2009 I spent several days working in The Directorate of Republican Archives in Ankara, where I discovered and ordered copies of 140 documents, containing more than 600 pages. These archives deal with the relations between Bulgaria and Turkey in the first quarter of 20th century and more specifically - the period after Balkan wars and WWI. Data about the Bulgarian villages in Northwestern Anatolia are scarce, while events in Thrace region are much better documented. From the beginning of 2010 me and my colleague at "Oriental Collections" department in Bulgarian National Library - Sevdiye Ali have started annotating these materials. The annotations (currently only in Bulgarian language) are going to be released gradually HERE.

  3.02.2010 г.

  Статия на Георги Зеленгора / An Article by Georgi Zelengora

  Колегата Георги Зеленгора, участник в първото теренно проучване в селата от Северозападен Анадол през месец юли 2009 г. написа кратък материал, озаглавен "По следите на малоазийските българи", с който представя работата на екипа по един по-достъпен, публицистичен начин. Статията можете да прочетете тук, а pdf вариант има тук.

  Помашки говор от Коджа пънар - 2 / Pomak dialect from Kocapınar - 2

  Вече е достъпен още един аудио запис с помашки говор от с. Коджа пънар. Този път респондент е възрастен мъж, чиито корени са от района на град Пещера. Въпреки желанието си, до този момент, мъжът не е посещавал България, но роднини от там са му идвали на гости преди около 5 години. По думите му те не са владеели турски. И тук наречието е изключително добре запазено и автентично.

  Записът в mp3 формат можете да чуете тук.
  Stoyan Shivarov doing an interview in KocapınarThe man from the audio


  Another audio clip of Pomak dialect spoken in the village of Kocapınar  is available. This time our respondent is an elderly man whose roots can be traced back to the town of Peştera (Пещера) in Bulgaria. Despite his willingness he has not been able to visit Bulgaria yet and states health problems as a main reason for this. Several relatives had visited him around 5 years ago and while they were not speaking Turkish , as you can hear for yourself, there were not any communication problems. His speech is pretty much preserved in authentic state and is illustrates in a perfect way the language that was predominant in Kocapınar.

  The audio clip in mp3 format could be found here.

  28.01.2010 г.

  Останки от църквата в Ново Село / Remains of the church buiding in Necipköy

  Във всички посетени в рамките на първата теренна експедиция "български" селища е съществувал християнски храм, но единствено в с. Неджипкьой (Ново село) открихме нещо повече от мястото, където е била църквата. И тук тя е послужила за материал за строителството на джамия, но не е била напълно разрушена, а ограденият църковен двор не се е променил съществено от времето на предишното население. Джамията е построена върху здравите основи на църквата, като камъни от предишния храм все още могат да бъдат забелязани в двора, ограден от висок зид, построен по времето на българите. Изградената на това място джамия е функционирала до преди 6-7 години, когато в селото е построена нова сграда. Една от причинити за построяването на нова джамия (вероятно най-сериозната) е иманярската страст на местното население и надеждата, че в основите на сградата е заровено легендарното имане на поп Манол. Кратък видеоматериал от посещението на останките от църквата Св. Петър може да видите ТУК.


  In all "Bulgarian" villages visited during the first terrain research there were evidences and traces of church buildings, but only in Necipköy (Novo Selo) the scientific crew stumbled upon some real remains still standing. Exactly as everywhere else the church had been used as a material for the construction of the new mosque, but here the new building had been erected over the solid foundations of the Christian temple, still quite visible. The church yard with its tick wall, built by the Bulgarians has not changed much during the last 90 years. Many stones from the church are scattered across the yard. The mosque here was in use until 6-7 years ago, when a new one had been erected. One of the reasons for this (maybe the most important one) was the passion towards treasure hunting of the locals and their notion that the now legendary Papaz Manol hid all his possessions in the foundations of the building. Short video from the visit to the remains of St. Peter church is available HERE.

  21.01.2010 г.

  Участие в симпозиум

  В средата на ноември 2009 г. представих работата си по проекта и преди всичко резултатите от първото теренно проучване с научно съобщение в рамките на международен симпозиум на тема: „Триалог между авраамичните религии: юдаизъм – християнство – ислям /преоткриване на традиции и ценности”, където модератори бяха проф. д-р Славчо Вълчанов и проф. д-р Антоний Хубанчев. Статията ще излезе в том втори на Сборник научни изследвания „Библия – Култура – Диалог“. Материала можете да прочетете ТУК, а файл в pdf формат може да намерите ТУК. Трябва да подчертая, че обработката на събраните материали продължава с пълна сила и изложените в статията сведения би трябвало да се разглеждат като една основа, върху която продължавам да надграждам.

  19.01.2010 г.

  Помашки говор от Коджа пънар / Pomak dialect from Kocapınar

  Можете да чуете кратък аудио запис на оригинален помашки говор от с. Коджа пънар. Жената (ок. 50 годишна), с която разговаряхме е една от последните, които владеят сравнително свободно помашки и е показателна за наречието, което се е говорило в селото. За разлика от Хюсеин Есенер (Терзията), тя не е живяла извън селото, нито е посещавала България и говорът и е по-характерен за Коджа пънар.

  Записът в mp3 формат можете да чуете тук.  You can hear a short audio recording of original Pomak dialect from the village of Kocapınar. The woman (~ 50 years old) is one of the last that remain almost fluent in Pomakça and is excellent representative of the former dominant local language. In contrast with Hüseyin Esener (Terzi) she has not lived outside the village, nor has visited Bulgaria so her speech has been conserved in much purer state.

  The audio clip in mp3 format could be found here.