Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

7.09.2010 г.

Изложба в Хасково / Exposition in Haskovo

На 2-ри септември екипът ни представи изложбата "Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов" в град Хасково. Експонатите ще бъдат достъпни за период от един месец в сградата на Регионален исторически музей - Хасково. Заповядайте!

афиш изложбаСъбитието стана възможно благодарение на Община Хасково, Тракийско дружество "Г. Сапунаров" и РИМ-Хасково. Сред материалите има и такива от второто теренно проучване, които биват показани за първи път. Изложбата беше открита от Георги Зеленгора и Константин Панайотов, като за съжаление аз бях ангажиран и не можах да присъствам.

По всяка вероятност след края на септември изложбата ще продължи да пътува из други градове на страната.

The exposition "Around Asia Minor" was presented in Haskovo on 2 September. The materials are going to stay in the building of the Regional Historical Museum - Haskovo till the end of the month. Visitors are welcome!

The event would not happen without the support of the Municipality of Haskovo, Thracian Society "G. Sapunarov" and RIM-Haskovo. Among the materials there were several from our second terrain research, which were presented for first time. As I was heavily occupied at this date the exposition was presented by my colleagues Georgi Zelengora and Konstantin Panayotov.

Most probably after the end of September the exposition will continue to travel to other Bulgarian towns.

Няма коментари:

Публикуване на коментар