Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

18.02.2011 г.

След дълга пауза / After a prolonged break


За съжаление през последните месеци (от септември 2010 г.) работата ми по проекта беше почти напълно преустановена. Причината съвсем не е в загубата на личен интерес, а в множество административни неуредици, които за съжаление са все повече изразени в цялата ни държава. Все пак, макар и със значително намален интензитет, продължавам дейността си и обработката на събраните материали. Един добър пример за това са многото нови анотации на османотурски документи от архива в Анкара. Друг момент е многото нова информация, която придобих с помощта на колеги от Р. Гърция, за съдбата на населението от с. Къз Дервент.

Положителното в момента е, че по всяка вероятност проектът ще продължи (макар и с намален наполовина бюджет) от май или юни 2011 г. Много се надявам да не изпуснем съборите през май. Крайният срок на проекта ще бъде продължен с няколко месеца и се надявам да успеем да компенсираме поне част от забавянето. Много са нещата, които няма да можем да компенсираме, тъй като за съжаление няколко от най-важните ни информатори от различни селища в Мала Азия вече не са сред живите.

Надявам се да успея да осъществя нови теренни проучвания в Мала Азия и най-вече да посетим с. Къз Дервент, както и помаците, компактно заселили се в района на Коня. Наложителна е и работа в архивите и Анкара (оригиналите на сиджилите от каза Гьонен, все още се съхраняват в Националната библиотека на Р. Турция). Надявам се да успея да преведа цялостно и османския регистър за селищата Коджа бунар и Тойбелен, който копирах по време на второто теренно проучване.

I have virtually stopped working on this project from September 2010. The reason for this unfortunate break is not in anyway lack of of personal interest, but various grieve administrative problems, which managed to put my work on hold. Still the time was not completely wasted as there are quite a few new annotations of Ottoman archival documents from The Republican Archives in Ankara. These are still only in Bulgarian, but you could click on translate (in the bottom-right corner). Works surprisingly well for Bulgarian -> English.

Fortunately now I have green light for the 2nd phase of the "Neighbouring Bulgaria" project. According to the new schedules the project should get into motion in May-June 2011. Hope we will not miss the village celebrations during May. The final of the whole project is going to be pushed towards 2012, thus we could compensate some of the delay. Sadly we could not compensate the absence of several of our respondents as they are no longer among us.

I plan further field studies in Anatolia and especially a visit to Kız Derbent and to the Pomaks settled around Konya. I should also find time to work in the archives in Istanbul and Ankara (originals of some important sicils are there). Last but not least I would like to present the full translation of the Ottoman tax register of Kocapınar and Toybelen villages, which i have acquired during the second research trip.

Няма коментари:

Публикуване на коментар