Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

28.01.2010 г.

Останки от църквата в Ново Село / Remains of the church buiding in Necipköy

Във всички посетени в рамките на първата теренна експедиция "български" селища е съществувал християнски храм, но единствено в с. Неджипкьой (Ново село) открихме нещо повече от мястото, където е била църквата. И тук тя е послужила за материал за строителството на джамия, но не е била напълно разрушена, а ограденият църковен двор не се е променил съществено от времето на предишното население. Джамията е построена върху здравите основи на църквата, като камъни от предишния храм все още могат да бъдат забелязани в двора, ограден от висок зид, построен по времето на българите. Изградената на това място джамия е функционирала до преди 6-7 години, когато в селото е построена нова сграда. Една от причинити за построяването на нова джамия (вероятно най-сериозната) е иманярската страст на местното население и надеждата, че в основите на сградата е заровено легендарното имане на поп Манол. Кратък видеоматериал от посещението на останките от църквата Св. Петър може да видите ТУК.


In all "Bulgarian" villages visited during the first terrain research there were evidences and traces of church buildings, but only in Necipköy (Novo Selo) the scientific crew stumbled upon some real remains still standing. Exactly as everywhere else the church had been used as a material for the construction of the new mosque, but here the new building had been erected over the solid foundations of the Christian temple, still quite visible. The church yard with its tick wall, built by the Bulgarians has not changed much during the last 90 years. Many stones from the church are scattered across the yard. The mosque here was in use until 6-7 years ago, when a new one had been erected. One of the reasons for this (maybe the most important one) was the passion towards treasure hunting of the locals and their notion that the now legendary Papaz Manol hid all his possessions in the foundations of the building. Short video from the visit to the remains of St. Peter church is available HERE.

21.01.2010 г.

Участие в симпозиум

В средата на ноември 2009 г. представих работата си по проекта и преди всичко резултатите от първото теренно проучване с научно съобщение в рамките на международен симпозиум на тема: „Триалог между авраамичните религии: юдаизъм – християнство – ислям /преоткриване на традиции и ценности”, където модератори бяха проф. д-р Славчо Вълчанов и проф. д-р Антоний Хубанчев. Статията ще излезе в том втори на Сборник научни изследвания „Библия – Култура – Диалог“. Материала можете да прочетете ТУК, а файл в pdf формат може да намерите ТУК. Трябва да подчертая, че обработката на събраните материали продължава с пълна сила и изложените в статията сведения би трябвало да се разглеждат като една основа, върху която продължавам да надграждам.

19.01.2010 г.

Помашки говор от Коджа пънар / Pomak dialect from Kocapınar

Можете да чуете кратък аудио запис на оригинален помашки говор от с. Коджа пънар. Жената (ок. 50 годишна), с която разговаряхме е една от последните, които владеят сравнително свободно помашки и е показателна за наречието, което се е говорило в селото. За разлика от Хюсеин Есенер (Терзията), тя не е живяла извън селото, нито е посещавала България и говорът и е по-характерен за Коджа пънар.

Записът в mp3 формат можете да чуете тук.You can hear a short audio recording of original Pomak dialect from the village of Kocapınar. The woman (~ 50 years old) is one of the last that remain almost fluent in Pomakça and is excellent representative of the former dominant local language. In contrast with Hüseyin Esener (Terzi) she has not lived outside the village, nor has visited Bulgaria so her speech has been conserved in much purer state.

The audio clip in mp3 format could be found here.