Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

19.01.2010 г.

Помашки говор от Коджа пънар / Pomak dialect from Kocapınar

Можете да чуете кратък аудио запис на оригинален помашки говор от с. Коджа пънар. Жената (ок. 50 годишна), с която разговаряхме е една от последните, които владеят сравнително свободно помашки и е показателна за наречието, което се е говорило в селото. За разлика от Хюсеин Есенер (Терзията), тя не е живяла извън селото, нито е посещавала България и говорът и е по-характерен за Коджа пънар.

Записът в mp3 формат можете да чуете тук.You can hear a short audio recording of original Pomak dialect from the village of Kocapınar. The woman (~ 50 years old) is one of the last that remain almost fluent in Pomakça and is excellent representative of the former dominant local language. In contrast with Hüseyin Esener (Terzi) she has not lived outside the village, nor has visited Bulgaria so her speech has been conserved in much purer state.

The audio clip in mp3 format could be found here.

Няма коментари:

Публикуване на коментар