Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

4.12.2009 г.

Разговор с кмета на с. Хасанбей / Interview with the 'muhtar' of Hasanbey

Монтирах още едно от интервютата, записани по време на теренното изследване през юли 2009. Въпреки че е в известна степен разхвърлян, разговорът с Дженан Шен, кмет на село Хасанбей, съдържа значително количество информация за историята на селото, но и за бита на жителите му. Селото е основано от помаци бежанци след 1878 година от Северна България, а след Балканските войни тук пристигат и помаци от Драмско, бягащи от гръцките войски.

Точното местоположение на село Хасанбей може да видите тук.

Можете да гледате интервюто като натиснете тук.I have edited one more interview taken during the terrain research in July 2009. Although the conversation with Cenan Şen, 'muhtar' of Hasanbey village near Gönen, Balıkesir, resembles friendly chat it includes many interesting data regarding history and daily life and rituals of the local Pomak citizens. Hasanbey village has been founded around 1878 by Pomak refugees from Northern Bulgaria, while after Balkan wars there was influx of Pomak refugees from Drama region (now in Greece).

You can see the exact location of the village here.

You can watch the interview by clicking here.

Няма коментари:

Публикуване на коментар