Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

7.02.2009 г.

Първо ходене в Турция

На 09.02.2009 заминавам за Р. Турция и това ще бъде първото ми пътуване след началото на проекта. Въпреки че командировката не е официална , в периода 17.02. - 23.02. планирам да посетя "Дирекция османски архиви" в Истанбул, а също и провеждането на опознавателни срещи с представители на българската общност - отново в Истанбул, на които да представя проекта и евентуално да обсъдим идеи за сътрудничество. Не си поставям някакви строго научни цели, по-скоро се надявам да съумея да добия обща представа за степента на съдействие, която бих могъл да получа от турска страна по темата на проекта, а също и за наличните архиви на османотурски и турски език и тяхната организация. По този начин се надявам да избегна загубата на време за ориентиране при следващите, вече официални, командировки.

Пътуването е финансирано изцяло с лични средства.