Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

29.03.2010 г.

Информация в медиите / Media coverage

Списък с избрани публикации в медиите, които касаят дейността по проекта:
Списък на публикации в електронните медии е достъпен и чрез youtube ТУК.

* Публикуваните в медиите материали не отразяват задължително мнението и гледната точка на участниците в проекта.

** Моля, съобщете ми ако имате информация за нови публикации или ако някоя от връзките не функционира.

A list with selected press releases:
Some of the reports in the electronic media are also available on youtube - HERE.

* The published materials do not necessarily correspond with the views of the participants in the project.

** Please, inform me whenever you have information on other press releases or if some of the links published is not longer operational.

23.03.2010 г.

Кратък филм за експедицията / Short Movie About the Terrain Research

Макар и с леко закъснение успях да монтирам кратък филм за научноизследователската експедиция през юли 2009 г. Материалът допълва изложбата "Из Мала Азия. 110 г. след В. Кънчов" и вече е част от експозицията в Националната библиотека (можете да посетите изложбата до 5 април). Клипът е достъпен и през youtube - ТУК.

Използвам случая и да изразя благодарности към следните лица и институции, помогнали за осъществяването на изложбата:

д-р Румен Сребранов - автор на идеята за целия научен проект.
Фонд "Научни Изследвания", към МОМН - за финансирането на проекта.
доц. Валентин Гешев - за демократичното ръководене на проекта и за оказаната подкрепа.
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (НБКМ) - за любезното домакинство.
"Драмаекспорт" в лицето на Кирил Байков - за безплатната работа по дизайна.
д-р Веселка Тончева от Института по фолклор - за нотирането на записаните песни.
Мария Личкова (НБКМ) - за безкомпромисната редакция на всички текстове.
печатница ДТМ - за много отстъпки, професионализма и всестранно съдействие при печата на материалите.
д-р Любомир Георгиев (НБКМ) - за многото полезни съвети.
Ана Чехомска - за част от портретните снимки (най-хубавите) и затова, че винаги е до мен.

Екипът иска да благодари специално и на местното население и общински власти в Гьонен за оказаното съдействие и приятелско отношение.

И най-вече искам да благодаря на колегите Георги Зеленгора и Константин Панайотов и на себе си, затова че работихме повече от усилено, за да успеем да се справим толкова добре с бюджет от 1060 лв.


I have managed to create a short movie about the scientific expedition in Asia Minor - July 2009. The video is part of the ongoing exposition in Bulgarian National Library, but is also available online HERE. As the subject of both the trip and exposition are Bulgarians and Pomaks there are only Bulgarian captions.

I would also like to express my gratitude to following people and institutions which made this exposition possible:

Rumen Srebranov - for the idea for the whole project.
Bulgarian National Science Fund - for believing in our crew and financing the project.
Valentin Geshev - for leading the project in such a democratic way.
Bulgarian National Library (NBKM) - the kind host of the exposition.
Dramaexport and Kiril Baykov - for making such great artwork for free.
Veselka Toncheva (Institute of Folklore at BAS) - for song notations.
DTM Advertising - for professional attitude and many discounts for various printing.
Maria Lichkova (NBKM) - for editing our Bulgarian texts.
Lubomir Georgiev (NBKM) - a valuable advisor in many aspects.
Anna Ciechomska - she made the best portrait photos and is always by my side.

We are especially grateful for the warm welcome, hospitality and cooperation to the local population and municipality of Gönen.

And finally I would like to thank to Geogri Zelengora, Konstantin Panayotov and myself for working so hard in order to be able to make this exposition with total budget of 1060 BGN (530 EU).

5.03.2010 г.

Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов

afish izlojbaОт 17 март в централното фоайе на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" можете да разгледате изложбата "Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов." Акцент са материалите, събрани по време на теренното проучване в Северозападен Анадол през 2009 г. в рамките на научноизследователския проект "Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България". Автори на изложбата са участниците в експедицията - Стоян Шиваров, Константин Панайотов и Георги Зеленгора. Вход свободен. Заповядайте!