Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

4.12.2009 г.

Разговор с кмета на с. Хасанбей / Interview with the 'muhtar' of Hasanbey

Монтирах още едно от интервютата, записани по време на теренното изследване през юли 2009. Въпреки че е в известна степен разхвърлян, разговорът с Дженан Шен, кмет на село Хасанбей, съдържа значително количество информация за историята на селото, но и за бита на жителите му. Селото е основано от помаци бежанци след 1878 година от Северна България, а след Балканските войни тук пристигат и помаци от Драмско, бягащи от гръцките войски.

Точното местоположение на село Хасанбей може да видите тук.

Можете да гледате интервюто като натиснете тук.I have edited one more interview taken during the terrain research in July 2009. Although the conversation with Cenan Şen, 'muhtar' of Hasanbey village near Gönen, Balıkesir, resembles friendly chat it includes many interesting data regarding history and daily life and rituals of the local Pomak citizens. Hasanbey village has been founded around 1878 by Pomak refugees from Northern Bulgaria, while after Balkan wars there was influx of Pomak refugees from Drama region (now in Greece).

You can see the exact location of the village here.

You can watch the interview by clicking here.

2.12.2009 г.

Анонс по БНТ

На 29 ноември в централните новини на Българската национална телевизия беше излъчен кратък анонс за проекта и по-точно за теренното проучване в селата на Северозападен Анадол. Въпреки популярния си характер и поради ограниченото време, невинаги напълно точни, смятам подобни материали за ценна информация, насочена към масовата аудитория.

Можете да гледате репортажа тук.

16.11.2009 г.

Интервю с жител на Коджа пънар / An Interview with a Pomak from Kocapınar

Сред многото интервюта, които проведохме по време теренното проучване, смятам това с Терзи Хюсеин за най-интересно. Освен безспорно полезните сведения и спомени, споделени от Терзията, изключително речевитият 80 годишен помак, родом от Коджа пънар, говори напълно разбираем помашки. Няколкото народни песни в акапелно изпълнение на Терзията са може би най-ценният етнографски материал, с който се сдобихме.

Тук се налага да подчертая, че всички материали събрани от изследователския екип са под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани без изрично разрешение.

Можете да гледате интервюто като натиснете тук.During our terrain research in Western Anatolia we interviewed many local citizens, but the talk with Terzi Hüseyin is maybe the most interesting one. The reason for this is not only the incredibly smooth tongue of this 80 years old man born in Kocapınar, but he is also a fluent Pomak language speaker. These several Pomak songs that he sang arguably the most valuable ethnographic material we acquired during the terrain research.

Here I should again stress on the fact that all the material collected by the research crew are copyrighted and can not be used in any way without permission.

You can watch the interview by clicking here.

6.11.2009 г.

Резултати от теренното проучване / Terrain Research Summary

Работата на терен в Р. Турция в периода 9 - 19 юли се оказа изключително продуктивна и определено надмина очакванията. За пръв път български изследователи посетиха села в Мала Азия, където са живели българи християни. С оглед ограниченото времетраене на експедицията съсредоточихме усилията си в района на гр. Гьобел, вилает Балъкесир. Щателни проучвания направихме в българските села Коджа пънар, Ташкеси и Неджипкьой и в чисто помашкото Хасанбей. Разговаряхме и записахме срещите си с местното население, както и с кметове на още няколко села. Набързо минахме и през още други селища.

В периода 19 - 24 юли работих в Централния архив на Р. Турция в Анкара, където наред с деловите ми срещи с представители на академичната общност, издирих и копирах няколкостотин документа на османотурски език, касаещи съдбата на малоазийските българи.

Маршрутът на експедицията можете да видите тук, а отчет за извършената дейност тук.

Огромното количество данни, което събрахме се обработва вече два месеца и в най-скоро време първите материали ще са достъпни, но като първо значително постижение искам да отбележа попълването на празнините в картата на българските селища в Мала Азия. Картата е достъпна тук.The terraind research conducted 9 - 19 of July exceeded our expectations. Bulgarian researchers visited these 'bulgarian' villages for the first time. Aside from Kocapınar, Taşkesiği and Necipköy we also visited the purely Pomak settlement of Mustafabey.

During 19 - 24 of July I worked at the State Archives of Republic of Turkey in Ankara, where I have found hundreds of archival documents related to the subject of research.

You can see the itinerary of the expedition here.

The collected data is being processed and first results will be available quite soon, but I would like to point the first significant achievement that is filling the gapes and correcting the mistakes in the map of the 'Bulgarian villages' in Anatolia. The improved map is available here.

2.07.2009 г.

Експедиция / Terrain Research

На 09 юли заминавам на първата експедиция в рамките на проекта. Планирани са посещения в някои от "българските" села и срещи с местни жители, както и разговори турски с изследователи. Силно се надявам и да успея да се сдобия с изворов материал на османски език, както и да заснема топографски карти от началото на 20 век. Кратки посещения на архивите в Анкара и Истанбул също са планирани. Екипът на експедицията се състои от 3-ма души, като освен мен това са Георги Владимиров - Зеленгора и Константин Панайотов.On 09.07 I'm leaving for the first terrain research during this project. I plan visits to some of the "Bulgarian" villages, interviews with local population, talks with Turkish researchers. I hope to be able to find and acquire Ottoman sources and to take copies of Ottoman topographical maps from the beginning of the 20th century. Short visits to the archives in Istanbul and Ankara are also in the agenda. The expedition crew consists of me, Georgi Vladimirov - Zelengora and Konstantin Panayotov.

20.05.2009 г.

Карта / Map

Карта на селата и градовете в Западна Мала Азия със значително българско население през 19-ти век до изселването 1914 г. Всякакви коментари са повече от добре дошли. За да разгледате картата натиснете тук.

редакция: В следствие на експедицията "юли 2009" пропуските в картата са почти напълно отстранени.Map of villages and towns in Western Anatolia with significant Bulgarian population during 19th century up to 1914. Contributions are more than welcome. To see the map click here.

update: An important result from the 'terrain research 2009' is considerable improvement of the map.

19.05.2009 г.

Библиография / Bibliography


Важна част от работата по проекта е и събирането на библиография. Спъсък с литература, който постоянно ще се попълва, можете да намерите тук.An important part of the project is collecting of bibliography. You can access an ever updating list with literature here.

7.02.2009 г.

Първо ходене в Турция

На 09.02.2009 заминавам за Р. Турция и това ще бъде първото ми пътуване след началото на проекта. Въпреки че командировката не е официална , в периода 17.02. - 23.02. планирам да посетя "Дирекция османски архиви" в Истанбул, а също и провеждането на опознавателни срещи с представители на българската общност - отново в Истанбул, на които да представя проекта и евентуално да обсъдим идеи за сътрудничество. Не си поставям някакви строго научни цели, по-скоро се надявам да съумея да добия обща представа за степента на съдействие, която бих могъл да получа от турска страна по темата на проекта, а също и за наличните архиви на османотурски и турски език и тяхната организация. По този начин се надявам да избегна загубата на време за ориентиране при следващите, вече официални, командировки.

Пътуването е финансирано изцяло с лични средства.

23.01.2009 г.

План

Де юре проектът стартира. И въпреки че има редица формални и административни ангажименти, които отнемат значително време и енергия (една от лошите страни на проектното финансиране), аз вече започнах да изпълнявам своя проектоплан. На първо време обработвам няколко крайно интересни и досега непознати официални документи, издадени от институции на османската държава. Проведох и разговори с наследници на малоазийски българи, които (особено единият) се оказаха учудващо полезни и лишени от патриотарски чувства. Едната среща беше дотолкова любопитна, че се замислям дали да не направя опит за реконструкция на премеждията на рода. Последното зависи от запазените документи и от спомените на останалите роднини.

А ето и проектопланът ми, който съм сигурен ще претърпи някои несъществени (надявам се) изменения: натиснете ТУК.

Другата задача, с която съм се заел и която е неизбежна предпоставка за по нататъшната ми работа, е събиране на библиография на турски език. Противно на разпространеното мнение, публикации има, макар и темата да си остава сравнително неизследвана от турските учени.

20.01.2009 г.

за контакт/contact

Ако имате въпроси, критики или предложения ще се радвам да ми пишете на:


In case you have questions or suggestions do not hesitate to contact me at:


... или като попълните формата / ... alternatively you could fill the form below

Име / Name
E-mail
Заглавие / Subject
Текст / Message
Приложение / Attach