Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

10.02.2010 г.

Документи от турските архиви / Documents from the Turkish archives

През лятото на 2009 г. посетих Главна дирекция архиви на Р. Турция и по-точно Републиканския архив в Анкара. В рамките на неколкодневната си работа там издирих и поръчах копия на 140 архивни eдиници, съдържащи над 600 единични листа, които касаят отношенията между България и Турция от първата четвърт на 20 век и по-конкретно - периода след Балканските войни и Първата световна. Сведенията за българските селища в Северозападен Анадол са твърде оскъдни, но на събитията в Тракия е обърнато сериозно внимание. От началото на тази година аз и колегата Севдийе Али от отдел "Ориенталски сбирки" на Националната библиотека започнахме обработката на този обемен материал, като на първо време подбрахме около 150 архивни единици, които ще анотираме подробно до края на настоящата 2010 г. Обработените материали ще излизат на порции като първите анотации можете да видите ТУК.

In the summer of 2009 I spent several days working in The Directorate of Republican Archives in Ankara, where I discovered and ordered copies of 140 documents, containing more than 600 pages. These archives deal with the relations between Bulgaria and Turkey in the first quarter of 20th century and more specifically - the period after Balkan wars and WWI. Data about the Bulgarian villages in Northwestern Anatolia are scarce, while events in Thrace region are much better documented. From the beginning of 2010 me and my colleague at "Oriental Collections" department in Bulgarian National Library - Sevdiye Ali have started annotating these materials. The annotations (currently only in Bulgarian language) are going to be released gradually HERE.

3.02.2010 г.

Статия на Георги Зеленгора / An Article by Georgi Zelengora

Колегата Георги Зеленгора, участник в първото теренно проучване в селата от Северозападен Анадол през месец юли 2009 г. написа кратък материал, озаглавен "По следите на малоазийските българи", с който представя работата на екипа по един по-достъпен, публицистичен начин. Статията можете да прочетете тук, а pdf вариант има тук.

Помашки говор от Коджа пънар - 2 / Pomak dialect from Kocapınar - 2

Вече е достъпен още един аудио запис с помашки говор от с. Коджа пънар. Този път респондент е възрастен мъж, чиито корени са от района на град Пещера. Въпреки желанието си, до този момент, мъжът не е посещавал България, но роднини от там са му идвали на гости преди около 5 години. По думите му те не са владеели турски. И тук наречието е изключително добре запазено и автентично.

Записът в mp3 формат можете да чуете тук.
Stoyan Shivarov doing an interview in KocapınarThe man from the audio


Another audio clip of Pomak dialect spoken in the village of Kocapınar  is available. This time our respondent is an elderly man whose roots can be traced back to the town of Peştera (Пещера) in Bulgaria. Despite his willingness he has not been able to visit Bulgaria yet and states health problems as a main reason for this. Several relatives had visited him around 5 years ago and while they were not speaking Turkish , as you can hear for yourself, there were not any communication problems. His speech is pretty much preserved in authentic state and is illustrates in a perfect way the language that was predominant in Kocapınar.

The audio clip in mp3 format could be found here.