Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

Карти / Maps

Several Bulgarian villages on a Ottoman map
bgДостъпни в електронен формат карти:
Възпроизвеждането без изрично разрешение е забранено.

Изготвянето на карта на българските селища в Мала Азия е сред най-значимите резултати от работата ми по проект "Съседна България". До този момент значителна част от описаните в нашата книжнина селища бяха известни единствено като имена, понякога и в диалектна форма (един пример е с. Стенгел, което всъщност е с. Искендер). Проблем представляваше и ударната смяна на ойконимите в региона, направили някои от селищата сравнително по-трудно разпознаваеми (напр. с. Мандър сега е Мурадие). Именно поради изброените причини до началото (2009 г.) на научноизследователския проект "Съседна България" българската наука не беше в състояние да определи и локализира по-голямата част от селата на малоазийските българи. Благодарение на усилената работа с първични извори и публикации на османотурски и съвременен турски език, с османотурски топографски карти, както и с установените на терен данни към юни 2010 г. картата на тези селища е фиксирана. Включени са и до този момент напълно непознати села, за които открихме категорични доказателства, че са били населявани от компактни маси българи (напр. Булгарлар). Смятам, че този труд е фундамент, без който всяко едно изследване върху Малоазийските българи е непълно и неточно.

Не бих могъл да пропусна и приносът на колегите Георги Зеленгора и Константин Панайотов - неизменни участници в теренните проучвания в Северозападна Мала Азия.

На по-късен етап възнамерявам да изготвя и карта на помашките села в Мала Азия.

Currently available maps:
All rights reserved. Do not reuse without permission.

In the near future I plan making a separate map of Pomak villages in Anatolia.